Legal Dpt

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai The Local Government and Social Care Ombudsman fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Local Government Ombudsmen,

Please could you provide:

- a chart detailing the structure of and positions within the legal
department,
- the names of those working in these positions,
- and whether these positions are temporary or permanent.

Yours faithfully,

Rebecca How