Legal cost for the past 5 years

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Summit Learning Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ninestiles Multi-academy Trust Birmingham,
Under the fredom of information act,
I would like to request the information regarding the full amount of legal costs for the last 5 years with a breakdown for each year, also with what solicitors have been used.

Yours faithfully,
Rebecca Jones