Manylion cais “Laura Kuennsberg and the Conservatives.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
9166860  sent    2021-05-02 10:12:45 +0100  waiting_response  waiting_response  2021-05-02 10:12:46 +0100  outgoing  
9174199  response    2021-05-04 13:15:43 +0100    waiting_response  2021-05-19 19:06:21 +0100  incoming  
9272278  status_update    2021-05-19 19:06:21 +0100  waiting_response  waiting_response  2021-05-19 19:06:21 +0100   
9308068  response    2021-05-25 10:02:12 +0100    rejected  2022-05-22 17:10:52 +0100  incoming  
9923138  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-08-26 03:48:32 +0100         
9923139  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-08-26 03:48:32 +0100         
9923140  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-08-26 03:48:32 +0100         
9923141  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-08-26 03:48:33 +0100         
11959890  status_update  described_state  2022-05-22 17:10:52 +0100  rejected  rejected  2022-05-22 17:10:52 +0100   
15073804  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073805  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073806  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073807  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073808  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073809  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073810  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073811  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         
15073812  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-05-23 03:50:21 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.