Manylion cais “Latitude and longitude of all rail tracks in the UK

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
9498882  sent    2021-06-24 01:52:59 +0100  waiting_response  waiting_response  2021-06-24 01:53:00 +0100  outgoing  
9514377  response    2021-06-25 15:07:25 +0100    waiting_response  2021-06-27 19:41:09 +0100  incoming  
9525639  status_update    2021-06-27 19:41:09 +0100  waiting_response  waiting_response  2021-06-27 19:41:09 +0100   
9690938  response    2021-07-23 10:06:49 +0100        incoming  
10343949  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-10-24 03:46:02 +0100         
10343950  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-10-24 03:46:02 +0100         
10343951  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-10-24 03:46:02 +0100         
10343952  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-10-24 03:46:03 +0100         
12496143  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         
12496144  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         
12496145  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         
12496146  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         
12496147  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         
12496148  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         
12496149  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         
12496150  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-07-24 03:48:18 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.