Landrover Snatch Data

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Y Weinyddiaeth Amddiffyn fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ministry of Defence,

I have just purchased an ex-MOD Land rover Defender 110 300 tdi snatch and would like to know more about its service history.location it served and units it was attached to and I would be most grateful if you could supply any data you have on the vehicle.

Vehicle reg 26 KK 90

Yours faithfully,
Matt Dixon