Landrover snatch 2 defender

paul kinsey made this Rhyddid Gwybodaeth request to Y Weinyddiaeth Amddiffyn

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Y Weinyddiaeth Amddiffyn fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ministry of Defence,
I Have acquired the snatch defender 110 reg 27KK26 and IV DRS208
Do you have any service information please

Yours faithfully,
paul kinsey