Land Rover Snatch

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Y Weinyddiaeth Amddiffyn fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ministry of Defence,

Please could you let me know how many Land Rover Snatches are left in service, in storage and when are these are going to be released to Withams for sale to the general public,

Also do these ever get sold to foreign governments ?

Yours faithfully,

Robert Beddard