Land ownership behind Cherry Tree House Care Home Romiley

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Stockport Metropolitan Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Stockport Metropolitan Borough Council,

Please may I request who owns the land directly behind Cherry Tree Care Home, Compstall Road, Romiley.

We have tried to track down ownership to no avail. We are interested in purchasing a small amount, directly behind our home.

Yours faithfully,

Miss Morgan