Key management personnel, their titles and salary

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Can you provide information regarding the number of key management personnel, their titles and salary (emoluments) for those staff for years 2014, 2015, 2016, 2017.

Yours faithfully,

Permjit kalsi