Jurisdiction

Connor Diamond made this Rhyddid Gwybodaeth request to South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust,

Please could you provide a detailed map of your jurisdiction as an Ambulance Service NHS Trust. If this is not available, a list of full or partial postcodes that you cover will suffice.

Yours faithfully,
Connor Diamond