Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRichard Hall mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Jet ski accidents 2017

We're waiting for Richard Hall to read recent responses and update the status.

Dear North Wales Police,

I would like details of all serious jet ski accidents that occurred in Gwynedd county in the year of 2017. Please provide the resort or location where they occured and the ages / sex of those injured or killed.

Yours faithfully,

Richard Hall

Freedom of Information Team,

2 Atodiad

Dear Richard Hall,

Enquiry Ref: 2022/875

I acknowledge receipt of your Freedom of Information request.

 

As set out by the Freedom of Information Act, it will be our aim to
respond to your request by  18/11/2022.

If you have any questions regarding your request, please contact me.

Yours sincerely,

 

 

 

  P.P. Ceri Hollingworth
Swyddog Hawliau Gwybodaeth | Information Rights Officer

 

Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfio | Information
Standards & Compliance

Heddlu Gogledd Cymru | North Wales Police
 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

 

 

 

 

Please note: we will process your personal data (i.e. your name, address,
email address, your request etc.) to record and respond to your freedom of
information request/s and provide cross-government advice, support and
co-ordination in responding to freedom of information requests. This data
will be held for two years, plus the current year.

[1]https://www.northwales.police.uk/hyg/fpn...

 

References

Visible links
1. https://www.northwales.police.uk/hyg/fpn...

Freedom of Information Team,

4 Atodiad

Dear Richard Hall,

 

In response to your recent request for information, please find attached
our reply.

 

I have also attached a copy of our review procedure should you not be
happy with our response.

 

Regards,

 

 

  P.P. Megan Rutledge
Swyddog Hawliau Gwybodaeth | Information Rights Officer

 

Safonau Gwybodaeth a Chydymffurfio | Information
Standards & Compliance

Heddlu Gogledd Cymru | North Wales Police
 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

 

 

 

 

 

 

Oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad i wybodaeth am Heddlu
Gogledd Cymru drwy Gynllun Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Gogledd
Cymru?  Mae’r ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

 

Did you know you can access information about North Wales Police via the
North Wales Police Publication Scheme and the North Wales Police
Disclosure Log?  Both are available via the below links:

 

[1]https://www.northwales.police.uk/cy-GB/f...

 

[2]https://www.northwales.police.uk/foi-ai/...

 

References

Visible links
1. https://www.northwales.police.uk/cy-GB/f...
2. https://www.northwales.police.uk/foi-ai/...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRichard Hall mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.