Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRichard New mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

IT Organisational chart

We're waiting for Richard New to read recent responses and update the status.

Dear Hywel Dda University Health Board,

Please can you provide me with an up to date organisation structure chart for all IT middle management including all managers names, contact details and job titles.

Yours faithfully,

Richard New

Katie Jenner (Hywel Dda UHB - Freedom of Information Officer), Hywel Dda University Health Board

1 Atodiad

Dear Richard

 

Please find our response to your Freedom of Information request.

 

Yours sincerely

 

 

Katie Jenner

Senior Corporate Information Officer/Uwch Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Corporate Offices

Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth

Hafan Derwen

St David's Park/Parc Dewi Sant

Job's Well Road/Fynnon Job

Carmarthen/Caerfyrddin

Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin

SA31 3BB

 

Rhif Ffôn / Telephone Number: 01267 239730 (WHTN 01825 4730)

E-bost: Email: [1][email address]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda / Hywel Dda University Health Board is the operational name of
Hywel Dda Local Health Board

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Katie Jenner (Hywel Dda UHB - Freedom of Information Officer), Hywel Dda University Health Board

2 Atodiad

Dear Richard

 

Please find our response to your Freedom of Information request.

 

Yours sincerely

 

 

Katie Jenner

Senior Corporate Information Officer/Uwch Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Corporate Offices

Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth

Hafan Derwen

St David's Park/Parc Dewi Sant

Job's Well Road/Fynnon Job

Carmarthen/Caerfyrddin

Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin

SA31 3BB

 

Rhif Ffôn / Telephone Number: 01267 239730 (WHTN 01825 4730)

E-bost: Email: [1][email address]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda / Hywel Dda University Health Board is the operational name of
Hywel Dda Local Health Board

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRichard New mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.