IT Organisation Chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cardiff Community Housing Association fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cardiff Community Housing Association,

Please can you provide me with a copy of your IT Organisation Chart and the Strategy for the new year.

Yours faithfully,

Jamie