IT Department

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cardiff Community Housing Association fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cardiff Community Housing Association,

Was hoping to gain information about IT department including the:

IT team size

IT organisational chart

IT contact details

IT Recruitment spend

Recruitment Agencies used for IT roles

Locations of IT department

Project team and organisation chart

Any frameworks used

Many thanks in advance.

Yours faithfully,

Kylie Barnes