IT Department

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Wales Fire & Rescue Service,

Was hoping to gain information about IT department including:

IT team size

IT organizational chart

IT contact details

IT Recruitment spend

Recruitment Agencies used for IT roles

Locations of IT department

Project team and organization chart

Any frameworks used

Many thanks in advance.

Yours faithfully,

Kylie Barnes

Data Protection, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Dear Sir / Madam

I refer to your e-mail of 20/04/2020 and write to confirm that your request is now being progressed in accordance with the Freedom of Information Act 2000. In line with this legislation, it will be our aim to respond to this request within 20 working days. If for any reason we are unable to progress within this timeframe we will contact you as soon as possible.

Please quote reference number FOI IG000237 on any correspondence.

Kind Regards
Katie

dangos adrannau a ddyfynnir

Thomas, Katie, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Dear Sir/Madame,

 

IG000237

 

Thank you for your recent Freedom of Information request Ref IG000237.
To enable us to deal with your request as accurately as possible, we need
to gain some clarity from you.

In your request you ask:

 

IT Recruitment spend

 

What we would like to clarify:

 

Over what time frame are you requesting this information?  Also Is this
for advertising of jobs or the amount we are paying out on salaries
internally? 

 

As you are aware it is our aim to respond to Freedom of Information
requests within 20 working days. Please be advised that during this
period, while we are awaiting clarity, this timescale will be paused until
we receive the further detail that we require in order to progress your
request.

 

Kind Regards,
Katie

On Behalf Of The Data Protection Team.

 

 

Katie Thomas Katie Thomas

   

Prentis ar Apprentice for

Rheoli Gwybodaeth Information Management

ac and

Ystadegau a Risg Statistics and Risk

   

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De South Wales Fire and Rescue Service
Cymru  Forest View Business Park
Parc Busnes Forest View Llantrisant
Llantrisant
CF72 8LX 
CF72 8LX
Telephone: (01443) 232738
Ffon: (01443) 232738
E-mail:
E-bost: [2][email address]
[1][email address]
 
 

 

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Dear Katie,

Hope you are well.

The recruitment costs would be for financial year 19/20 and 18/19 and I am looking to find out how much was spent on recruitment agencies. Also the ammount of people hired in total in IT during this time.

Hope this information helps.

Yours sincerely,

Kylie Barnes

Thomas, Katie, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Hi Kylie,

That’s great, thank you.

Katie

dangos adrannau a ddyfynnir

Data Protection, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

4 Atodiad

IG000237 – FOI RESPONSE

Dear Sir/Madam,

 

Please see attached FOI response.

 

Many thanks,

 

Abbi

 

Abbilea Oldfield [1]cid:16a54b7c39df38d9a132

[2]SWFRS logo email sig

 

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links