Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRebecca Bloxam mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

IT contractor agency spend/Organisation Chart

We're waiting for Rebecca Bloxam to read recent responses and update the status.

Dear Qualifications Wales,

Could you please provide the following information:

Agency spend in IT/Projects department
IT Team organisational structure
Organisational structure
Number of contractors

Yours faithfully,

Rebecca

enquiries, Cymwysterau Cymru

Dear Sir/Madam,

 

Thank you for your enquiry. It has been passed to a member of the relevant
Qualifications Wales team, who will respond within seven working days.

 

Kind Regards

 

Qualifications Wales

 

 

 

 

 

Annwyl Syr/Madam

 

Diolch am eich ymholiad. Mae wedi’i roi i aelod o’r tîm perthnasol yn
Cymwysterau Cymru, a fydd yn ymateb cyn pen saith diwrnod gwaith.

 

Cofion Gorau

 

Cymwysterau Cymru

 

 

 

 

 

 

 

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

Dear Rebecca

Re: FOI Request Ref No: FOI000031

I acknowledge receipt of your request for information received on 23rd October.

In accordance with the Freedom of Information Act 2000, we will respond to this request as soon as possible and within 20 days.

If we do not hold the information, are unable to disclose this information due to exemptions under the Freedom of Information Act or decide to refuse the request under a provision of the Act, we will inform you as soon as possible within this time.

If there are any fees that are chargeable in complying with the request (e.g. photocopying, postage) we will notify you as soon as possible and await payment before proceeding with the request. In some cases where the cost of responding to the request will exceed limits set down by the Act we may refuse the request.

Any personal information about you contained in your request (for example your name and address) will be held on our system for the purposes of monitoring our response to your request and our communication history with you. It will then be disposed of securely according to our retention schedule. Please see our privacy notice for further details.

Please use the above reference number should you wish to contact us about this request.

Yours sincerely

Helen Murray AMBCS
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager
Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales
Ffôn/Tel: 01633 373 223
E-bost/E-mail: [email address]

                                                                                                                          
 
            
 
Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the organisation cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachments.

dangos adrannau a ddyfynnir

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

2 Atodiad

Dear Rebecca,

Please find attached a response to your Freedom of Information request dated 23rd October.

Kind regards,

Helen Murray AMBCS
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager
Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales
Ffôn/Tel: 01633 373 223
E-bost/E-mail: [email address]

                                                                                                                          
 
            
 
Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the organisation cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachments.

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRebecca Bloxam mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.