Is the current head of the finance department a chartered accountant?

Permjit kalsi made this Rhyddid Gwybodaeth request to Burton College

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Is the current head of the finance department a chartered accountant?

Yours faithfully,

Permjit kalsi