Is the current head of the finance department a chartered accountant?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Is the current head of the finance department a chartered accountant?

Yours faithfully,

Permjit kalsi