Investigating Fatal Car Fires

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Lothian and Borders Fire Brigade fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Lothian and Borders Fire Brigade,

1. Since April 1994 how many times have you dealt with a car fire where someone has died inside the car?

2. In relation to question 1. How many times has the fatal car fire been reported as;
a. Accidental
b. Suicide
c. Suspicious

3. In relation to 2a please state how many car fires were 'engine fires' in a stationary vehicle.

Yours faithfully,

LS Palmer