International establishments

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Loreto College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Loreto College,

Please can you provide me with the following information?

• What establishments do you operate outside of the UK, please
provide details of establishment name, location, disciplines
studied and contact details for Dean/Principal and Human Resources?

• What affiliations do you have with providers of education
overseas and what services do you provide them?

• Please provide details of recruitment agency spend for your
overseas provisions, broken down by establishment and type of
spend

Yours faithfully,

Simon Ball