Internal IT Structure

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Sovereign South+West fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sovereign South+West,

Please can you provide the following:

1. Internal IT Department Structure Chart
2. Head of IT contact details
3. List of current interim vacancies within IT
4. List of current permanent vacancies within IT

Yours faithfully,

Jordan Duller