Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywMiss Tegwen H Parry mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Information Regarding PSPOs in Gwynedd

We're waiting for Miss Tegwen H Parry to read a recent response and update the status.

Miss Tegwen H Parry

Dear Cyngor Gwynedd

Can you give me figures on the number of PSPOs handed out to homeless/rough sleepers in the Gwynedd area?

Diolch yn fawr iawn

Tegwen Haf Parry

Cyngor Gwynedd

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information

Dear Tegwen Haf Parry,

Freedom of Information (ref 571)

Thank you for your recent request under the Freedom of Information Act
2000.

Your request has been passed to me to process and I can confirm that it
has been logged under the reference number 571.

The Council may take up to 20 working days, from the date of receipt, to
respond to your request. You should therefore receive the information you
have requested, subject to the application of any exemptions permitted
under the Act, by 10/01/2023. If you require further information please
contact me by phone on 01286 679468 or by emailing
[1][email address].cymru by quoting the reference number above.

Yours sincerely,
Gwawr Owen

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

dangos adrannau a ddyfynnir

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru

Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Gwynedd

Dear Tegwen Parry,

Freedom of Information (Ref T571)

We refer to your request under the Freedom of Information Act.

Having reviewed your request for information, we can confirm that the Council does not hold this Information and we suggest that you contact North Wales Police.

If you have any further queries regarding this e-mail please contact me as the Freedom of Information Co-ordinator. Please remember to quote the reference number above in any future communications.

Yours sincerely,

Lisa Marie Williams
Cymhorthydd Cefnogol/Support Assistant
Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support
-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

dangos adrannau a ddyfynnir

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywMiss Tegwen H Parry mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.