Manylion cais “Information regarding Meadowbank stadium and grounds

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2556937  sent    2017-09-25 18:52:13 +0100  waiting_response  waiting_response  2017-09-25 18:52:13 +0100  outgoing  
2557761  response    2017-09-26 11:01:11 +0100    waiting_response  2017-10-02 08:56:39 +0100  incoming  
2565122  status_update    2017-10-02 08:56:39 +0100  waiting_response  waiting_response  2017-10-02 08:56:39 +0100   
2592102  response    2017-10-19 11:54:05 +0100    successful  2017-10-30 09:13:33 +0000  incoming  
2605381  status_update  described_state  2017-10-30 09:13:33 +0000  successful  successful  2017-10-30 09:13:33 +0000   
2997950  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-01 03:47:19 +0100         
2997951  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-01 03:47:19 +0100         
2997952  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-01 03:47:19 +0100         
2997953  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-01 03:47:19 +0100         
2997954  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-01 03:47:19 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.