Information on meals

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Redbridge Primary School, Ilford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Redbridge Primary School, Ilford,

If halal meals are served at Redbridge primary school, kindly provide halal certificates for them.

Yours faithfully,

Hammaad Ashraf