Manylion cais “Income of Residents on Waiting List

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4014883  sent    2019-02-04 10:35:04 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-02-04 10:35:05 +0000  outgoing  
4028700  response    2019-02-06 09:02:09 +0000    waiting_response  2019-02-10 16:49:25 +0000  incoming  
4054784  status_update    2019-02-10 16:49:25 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-02-10 16:49:25 +0000   
4180554  response    2019-03-04 23:57:31 +0000    rejected  2019-03-06 13:07:52 +0000  incoming  
4190302  status_update  described_state  2019-03-06 13:07:52 +0000  rejected  rejected  2019-03-06 13:07:52 +0000   
4677515  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-07 03:45:41 +0100         
4677516  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-07 03:45:41 +0100         
4677517  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-07 03:45:41 +0100         
4677518  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-07 03:45:41 +0100         
4677519  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-07 03:45:41 +0100         
6427902  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:23 +0000         
6427903  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:23 +0000         
6427904  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:23 +0000         
6427905  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:24 +0000         
6427906  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:24 +0000         
6427907  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:24 +0000         
6427908  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:24 +0000         
6427909  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:24 +0000         
6427910  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:24 +0000         
6427911  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-07 03:49:24 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.