Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'In the spirit of Xmas and a new openness from POL'.