In service information military history

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Y Weinyddiaeth Amddiffyn fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ministry of Defence,

Please can you give me the information held for a Landrover 110 military Reg 84/KE/13

Yours faithfully,
Richard

DES Sec-FOI (MULTIUSER),

3 Atodiad

Dear Mr Watts,

 

Please find attached a response to your FOI request.

 

Kind regards,

 

DE&S Secretariat Parliamentary

Maple 0A, MOD Abbey Wood, #2043, Bristol, BS34 8JH

 

 

Defence Equipment & Support