Impact of Covid-19 on Council workforce

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Caerphilly County Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Caerphilly County Borough Council,

I am writing to ask whether I could kindly receive information on the number of the council workforce that were absent from work due to illness, self-isolation or other since 1st March 2020.

Yours faithfully,

Tyler Jenkins

WWW: FOI, Caerphilly County Borough Council

1 Atodiad

Thank you for your recent FOI / EIR request. Please find attached an acknowledgement for this request.

dangos adrannau a ddyfynnir