IM & T Department Structure

James Leslie-Smith made this Rhyddid Gwybodaeth request to Sussex Health Informatics Service

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Sussex Health Informatics Service fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sussex Health Informatics Service,

I'm writing to request a full department structure for Sussex HIS IM & T department.

Yours faithfully,

James