IM & T Department Structure

Sarah Fuller made this Rhyddid Gwybodaeth request to Sussex Health Informatics Service

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Sussex Health Informatics Service fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sussex Health Informatics Service,

Please could you provide me with a structure chart for your IM&T department

Yours faithfully,

Sarah Fuller

Dear Sussex Health Informatics Service,

This FOI request is long overdue please could you respond as soon as possible

Yours faithfully,

Sarah Fuller

Communications-Sussex-HIS (Sussex Health Informatics Services),

This was sent to Adrian Woolley from Victoria Tan on 7th May.

Kind regards,

Jane

Jane Fallows
Communications Lead
Sussex Health Informatics Service

Tel: 07824 625 181

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Communications-Sussex-HIS (Sussex Health Informatics Services),

Please can you look in to this request as it is long overdue and requires an immediate response

Yours sincerely,

Sarah Fuller