I am looking to find out information relating to recruitment specifically in your Accounts and HR teams.

Tabitha made this Rhyddid Gwybodaeth request to Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth A Gorllewin Cymru

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Mid and West Wales Fire and Rescue Service,

I hope you can help. I am looking to find out information relating to recruitment specifically in your Accounts and HR teams.

The information I require is detailed below:
• How many members of staff are in you Accounts / Finance team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• How many members of staff are in your HR & Recruitment team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• What was your agency spend in 2018 and do you have a predicted spend in 2019? If you could be specific to the Accounts and HR teams that would be preferable.
• What recruitment framework are you part of and what agencies do you use?

Thank you in advance for the information.

Yours faithfully,

Tabitha Davis

HQ RECEPTION H.Q., Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth A Gorllewin Cymru

9 Atodiad

CADARNHAD EIN BOD WEDI DERBYN EICH E-BOST

 

Derbyniwyd eich cais ar 12/05/20 ac anfonwyd ef i Julie Owens.  Os bydd
gennych unrhyw gwestiynau ffoniwch 0370 6060699 yn y lle cyntaf, os
gwelwch yn dda.

 

CONFIRMATION OF RECEIPT OF EMAIL

 

Your request was received on 12/05/20 and forwarded to Julie Owens. 
Should you have any queries please telephone 0370 60 60 699 in the first
instance.

 

Cofion / Regards

 

Delyth

 

 

 

Derbynfa / Reception

Mewnol / Internal: Ext 4400

Allanol / External: 0370 60 60 699

Post / Mail: [1][email address] / [2][Mid and West Wales Fire and Rescue Service request email]

Wefan / Website: [3]www.tangc.gov.uk / [4]www.mawwfire.gov.uk 

 

Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg / We welcome calls in
Welsh and English.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi / We welcome
correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and
will reply in your language of choice without delay.

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mid and West Wales Fire and Rescue Service

 

[5]1_Facebook[6]2_Twitter[7]3_YouTube[8]4_Google+[9]5_LinkedIn[10]6_Flickr

[11]IIPPlatinumLogo

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Owens Julie H.Q.,

1 Atodiad

Good Afternoon

 

Please find attached a response to your freedom of information request.

 

Kind Regards

Julie

 

Julie Owens
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services Officer

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru / Mid and West Wales
Fire and Rescue Service
Heol Lôn Pisgwydd, Caerfyrddin / Lime Grove Avenue, Carmarthen
SA31 1SP

Allanol / External: 01267 226862
Estyniad Mewnol / Internal Extension: 4462
Ebost / Email: [1][email address] / [2][email address]

Gwefan/Website: [3]www.tancgc.gov.uk / [4]www.mawwfire.gov.uk

 

dangos adrannau a ddyfynnir