I am looking to find out information relating to recruitment specifically in your Accounts and HR teams.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Qualifications Wales,

I hope you can help. I am looking to find out information relating to recruitment specifically in your Accounts and HR teams.

The information I require is detailed below:
• How many members of staff are in you Accounts / Finance team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• How many members of staff are in your HR & Recruitment team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• What was your agency spend in 2018 and do you have a predicted spend in 2019? If you could be specific to the Accounts and HR teams that would be preferable.
• What recruitment framework are you part of and what agencies do you use?

Thank you in advance for the information.

Yours faithfully,

Tabitha Davis

enquiries, Cymwysterau Cymru

Dear Sir/Madam,

 

Thank you for your enquiry. It has been passed to a member of the relevant
Qualifications Wales team, who will respond within seven working days.

 

Kind Regards

 

Qualifications Wales

 

 

 

 

 

Annwyl Syr/Madam

 

Diolch am eich ymholiad. Mae wedi’i roi i aelod o’r tîm perthnasol yn
Cymwysterau Cymru, a fydd yn ymateb cyn pen saith diwrnod gwaith.

 

Cofion Gorau

 

Cymwysterau Cymru

 

 

 

 

 

 

 

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

Dear Tabitha

Thank you for your request for information received on 15th June.

In order to respond to your request, where you ask "What was your agency spend in 2018 and do you have a predicted spend in 2019? If you could be specific to the Accounts and HR teams that would be preferable." Please could you clarify your request - do you mean agency spend in 2019 and predicted spend in 2020?

In accordance with the Freedom of Information Act 2000, we will respond to this request as soon as possible and within 20 days.

Yours sincerely

Helen Murray
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager
Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales
Ffôn/Tel: 01633 373 223
E-bost/E-mail: [email address]

                                                                                                                          
 
            
 
Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the organisation cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachments.

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Helen Murray,

Please could you clarify your request - do you mean agency spend in 2019 and predicted spend in 2020?
Yes, this is what I mean. Apologies for the confusion.

Yours sincerely,

Tabitha

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

1 Atodiad

Dear Tabitha,

Please find attached a response to your recent Freedom of Information request.

Kind regards,

Helen Murray

dangos adrannau a ddyfynnir