Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAlice Bowler mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Hywel Dda UHB Current Vacancies

Alice Bowler made this Rhyddid Gwybodaeth request to Hywel Dda University Health Board Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Alice Bowler to read a recent response and update the status.

Dear Hywel Dda University Health Board,

- Please can you confirm how many vacancies are currently active within this health board.

- Please can you provide a breakdown of how many vacancies are active for the following roles:
1. Nurses
2. Midwives
3. Doctors
4. Dentists
5. Allied Health Professionals
6. Ambulance Staff
7. Healthcare Assistants
8. Administrators/Estate Managers

Yours faithfully,

Alice Bowler

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Atodiad

Annwyl/Dear Alice

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais am Rhyddid Gwybodaeth.

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Many Thanks,

Hannah

 

Hannah Gostling

Administrative Assistant

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda

Withybush General Hospital/Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg

Springfield Building/Adeilad Springfield

Haverfordwest/Hwlffordd

01437 834492

 

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAlice Bowler mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.