How many applicants applied for job

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Coleg Menai,

How many applicants applied for recent job based at Coleg Menai llangefni Health and social care manager of work based assessors.
How many persons were called for an interview and was the succesful candidate an existing member of staff at Coleg Menai.

Yours faithfully,

C.Hubb

Dwynwen Morus Hughes,

Byddaf yn ôl ddydd Llun.  Os ydych angen unrhyw wybodaeth, cysylltwch â
Heledd ar [email address] neu 01248 383303.

 

I will be back on Monday.  If you require any information, please contact
Heledd, [email address] or 01248 383303.

 

Dwynwen

 

COLEG MENAI, FFORDD FRIDDOEDD, BANGOR, GWYNEDD, LL57 2TP.

Tel.01248370125 Fax.01248370052

www.menai.ac.uk

 

Mae’r e-bost hwn ac unrhyw ddogfen sydd ynghlwm yn gyfrinachol ac at
sylw’r unigolyn y cyfeiriwyd y neges ato yn unig.  Os digwydd i’r neges
eich cyrraedd drwy gamgymeriad a fyddech gystal â chysylltu â’r person a
anfonodd y neges a dileu’r deunydd oddi ar unrhyw gyfrifiadur ac ni
ddylech gopïo, dosbarthu na dangos y cynnwys i unrhyw un.  Gall y neges
gynnwys safbwyntiau personol nad ydynt yn safbwyntiau gan Goleg Menai, oni
bai y nodwyd hynny’n bendant.  Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am
golled neu niwed a achosir o ganlyniad i firysau yn y meddalwedd.

 

This email and any attachments are confidential and intended for the named
recipient only. If it has reached you by mistake please contact the sender
and delete the material from any computer and you should not copy,
distribute or show the content to anyone. The contents of the message may
contain personal views which are not the views of Coleg Menai, unless
specifically stated. We cannot accept any liability for any loss or damage
sustained as a result of software viruses.

Dafydd Owen,

2 Atodiad

Dear Mr Hubb

 

Thank you for your recent ‘Freedom of Information’ request in relation to
an advertised vacancy. The Work Based Learning Health and Social Care
Manager post was withdrawn from the external appointment process due to an
internal reorganisation as a result of the imminent merger between Coleg
Menai and Coleg Llandrillo and the formation of Grwp Llandrillo-Menai.

 

Yours sincerely

Dafydd Owen