Housing benefit element

Welsh Book Council Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Welsh Book Council,

How many people have their housing benefit paid directly to their landlord? In last year?
What is the Council criteria for having the housing benefit element paid directly to a landlord? Eg private tenant

Yours faithfully,

John Brown

Castell Brychan,

Dear John Brown,
Many thanks for your email. You have written to us at the Books Council of Wales. Unfortunately, we do not have the information that you require - please try
https://www.ceredigion.gov.uk/
Wishing you all the best,
Menai

Menai Lloyd Williams
Ysgrifenyddes Bersonol y Prif Weithredwr / PA to Chief Executive

Cyngor Llyfrau Cymru | Books Council of Wales
Castell Brychan | Aberystwyth | Ceredigion | SY23 2JB
T 01970 629541  F 01970 625385
W llyfrau.cymru gwales.com books.wales wbti.org.uk

 
Mae’r e-bost hwn, ac unrhyw atodiad sydd ynghlwm wrtho, yn gyfrinachol. Os yw wedi eich cyrraedd drwy gamgymeriad dilëwch ef oddi ar eich system. Peidiwch â defnyddio na datgelu’r wybodaeth mewn unrhyw ffordd a rhowch wybod imi ar unwaith os gwelwch yn dda. Gall y neges gynnwys barn bersonol nad yw o anghenraid yn farn Cyngor Llyfrau Cymru, oni ddywedir hynny’n benodol. This e-mail and any attachment is confidential. If you have received it in error, please delete it from your system, do not use or disclose the information in any way, and notify me immediately. The contents of this message may contain personal views which are not necessarily the views of the Books Council of Wales, unless specifically stated.

dangos adrannau a ddyfynnir