Housing benefit element

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Gwent Regional Partnership Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Gwent Regional Partnership Board,

How many people have their housing benefit paid directly to their landlord? In last year?
What is the Council criteria for having the housing benefit element paid directly to a landlord? Eg private tenant

Yours faithfully,

John Brown