Housing at the Paragon Ilford

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Swan Housing Association Limited fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Swan Housing Association Limited, What are the levels of all rents in figures and as a percentage of local market rent at the Paragon building in Ilford yours faithfully,

philip barker