HMP Hewell - Prisoner Call Recordings

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Ministry of Justice fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ministry of Justice,

1. Please provide a copy of the procedure that governs the recording of prisoner telephone calls at HMP Hewell.

2. Please provide a copy of the procedure that HMP Hewell follows when deciding whether to release prisoner call recordings to the police.

Yours faithfully,

J Lee