Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywKyle Boulton mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

HMO Register

We're waiting for Kyle Boulton to read recent responses and update the status.

Dear Swansea Council,

I would be grateful if you would supply a list of addresses for current HMO licensed properties in the Swansea area including the name(s) and correspondence address(es) for the owners.

Thank you and I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Kyle Boulton

Freedom of Information (Mailbox), Swansea Council

Bydd y manylion rydych wedi'u darparu'n cael eu trosglwyddo i'r adran
neu'r adrannau perthnasol sy'n cadw'r wybodaeth.

Bydd eich cais yn cael ei brosesu o fewn 20 niwrnod gwaith oni bai bod
angen mwy o fanylion oddi wrthych. Os dyma'r achos, byddwn yn cycylltu â
chi drwy'r manylion rydych wedi'u darparu ar y ffurflen hon.

Ni chodir ffi am wneud cais, os na fydd yr wybodaeth yn costio mwy na £450
i'r Awdurdod ei darparu. Os dyma fydd yr achos, byddwch yn cael eich
hysbysu.

 

 

 

The details you have provided will be passed on to the relevant department
or departments that hold the information.

 

Your request will be processed within 20 working days unless we require
more details from you. If this is the case, you will be contacted via the
details you have given on this form.

 

There is no fee for making a request, provided the information does not
cost the council more than £450 to produce. If this is the case you will
be informed.

dangos adrannau a ddyfynnir

Housing FOI, Swansea Council

1 Atodiad

Thank you for your Freedom of Information request. Please find attached a letter of acknowledgement.

Many Thanks

dangos adrannau a ddyfynnir

Housing FOI, Swansea Council

4 Atodiad

Dear Kyle,

 

Please find attached a response to your request for information.

 

Regards

FOI Officer

[1][IMG]

 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymdrin â gohebiaeth Gymraeg
a Saesneg i'r un safonau ac amserlenni.

We welcome correspondence in Welsh and will deal with Welsh and English
correspondence to the same standards and timescales

 

dangos adrannau a ddyfynnir

References

Visible links
1. http://www.swansea.gov.uk/

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywKyle Boulton mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.