History Examiners’ reports

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai University of Cambridge fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear University of Cambridge,

I am writing to you under the Freedom of Information Act, 2000, to request the following information:

History Examiners’ Reports, Part I and Part II for the years 2019, 2018, 2017 and 2016

Thank You

Yours faithfully,

Daniel Darwood

FOI, University of Cambridge

This is to acknowledge receipt of your request for information. Your reference number is given in the subject line of this email. We will respond on or before 8 January 2020.

Regards,

Freedom of Information Office
University of Cambridge
Registrary's Office, The Old Schools
Trinity Lane, Cambridge, CB2 1TN
T: (01223 7)64142
F: (01223 3)32332
E: [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

FOI, University of Cambridge

1 Atodiad

Further to your request for information, please find attached the University’s response.

Regards,

Freedom of Information Office
University of Cambridge
Registrary's Office, The Old Schools
Trinity Lane, Cambridge, CB2 1TN
T: (01223 7)64142
F: (01223 3)32332
E: [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear FOI,

I have received the Examiners’ reports for Part 1 History 2019, as requested.

Yours sincerely,

Daniel Darwood