Heterosexual Promotion

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Coleford Parish Council, Somerset fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Coleford Parish Council, Somerset,

Please can you disclose how much money you spent in 2016 to promote heterosexuality? This includes everything such as meetings, events, promoting the virtues of heterosexuality, the traditional family unit and so on.

A full list of any events and schemes run would also be appreciated.

Yours faithfully,

Rupert Tankard