Help for Low Income Natural Parents

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Cardiff Council,

What help does your Council give Low Income Natural Parents to try to prevent their children being given away to more affluent Foster Parents who are then given substantial non-means-tested Allowances to provide the children with a standards of living that their own parents couldn't afford to provide them with?

Yours faithfully,

A. Williams

Wilkinson, Karen, Cyngor Caerdydd

1 Atodiad

Dear A Williams

Please find attached the acknowledgement of your Freedom of Information
request regarding Help for Low Income Parents.

Kind regards

Karen

Karen Wilkinson

Service Development Support Officer/Swyddog Cymorth Datblygu Gwasanaethau

Cardiff Council/Cyngor Caerdydd

Children's Services/Gwasanaethau Plant

Room 325 County Hall/Ystafell 325 Neuadd y Sir

Tel/Ffon 029 20 873885

Fax/Ffacs 029 20 873804

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.

FOI - Children's Services, Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Dear A Williams

Good Morning Mr Smith

Please find attached the response to your request for information
regarding Help for low income natural parents and an attachment detailing
the Family Support Strategy.

Kind regards

Karen

Karen Wilkinson

Service Development Support Officer/Swyddog Cymorth Datblygu Gwasanaethau

Cardiff Council/Cyngor Caerdydd

Children's Services/Gwasanaethau Plant

Room 325 County Hall/Ystafell 325 Neuadd y Sir

Tel/Ffon 029 20 873885

Fax/Ffacs 029 20 873804

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.

FOI - Children's Services, Cyngor Caerdydd

FOI - Children's Services would like to recall the message, "Response to
FOI request".

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

FOI - Children's Services, Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Dear A Williams

Apologies, please disregard the last email which read "Good Morning Mr
Smith". This was a typing error.

Please find attached the response to your request for information
regarding Help for low income natural parents and an attachment detailing
the Family Support Strategy.

Kind regards

Karen

Karen Wilkinson

Service Development Support Officer/Swyddog Cymorth Datblygu Gwasanaethau

Cardiff Council/Cyngor Caerdydd

Children's Services/Gwasanaethau Plant

Room 325 County Hall/Ystafell 325 Neuadd y Sir

Tel/Ffon 029 20 873885

Fax/Ffacs 029 20 873804

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.