Health Visitor numbers and caseload size

PJBallinger made this Rhyddid Gwybodaeth request to Western Cheshire Primary Care Trust (PCT)

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Western Cheshire Primary Care Trust (PCT) fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Western Cheshire Primary Care Trust (PCT),
Would you be so kind as to provide:
1. Health Visitor caseload numbers of children for
2006,2007,2008,2009.2010 and 2011.
(please provide average (mean) caseload size, median and range)

2. Numbers of Health Visitors /Public Health Nurse Practitioners at
grade 6 AfC
Numbers of Public Health Nurses at grade 5 AfC
Numbers of Nursery Nurses at grade 4 AfC
for the following years
2006,2007,2008,2009,2010,2011

Thanking you.

Yours faithfully,

PJBallinger