Head of economic development - job description and delegated authority

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Cardiff Civic Society

Dear Cardiff Council,

Please send us a job description for the role of head of economic development.

Please also send a list of the powers delegated to the head of economic development.

Yours faithfully,

Nerys Lloyd-Pierce
Cardiff Civic Society

Cyngor Caerdydd

Annwyl Ms Lloyd-Pierce

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI16005

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais
byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig
â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.
Dear Ms Lloyd-Pierce

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI16005

Should we require any additional information in order to process your
request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory
timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding
your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/

Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Annwyl Ms Lloyd-Pierce

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI16005.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am
adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol,
Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad
yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Ms Lloyd-Pierce

Please find attached a response to your request : FOI16005.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to
request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing
addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe
the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/

Cardiff Civic Society

Dear Cardiff Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Cardiff Council's handling of my FOI request 'Head of economic development - job description and delegated authority'.

The answer I received had a badly corrupted first page. Can you please resend the document which was released without the black mark obscuring most of the text on the first page.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.whatdotheyknow.com/request/h...

Yours faithfully,

Cardiff Civic Society

FOI / Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Caerdydd

1 Atodiad

Good afternoon,

Apologies for this. Please find the document attached.

Kind regards,

Information Request Case Officer

Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Risg / Information Governance & Risk Management
Cyngor Caerdydd / Cardiff Council
E-bost / Email: [email address] / [email address]
Ystafell 357 Newuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW / Room 357 County Hall, Cardiff, CF10 4UW

dangos adrannau a ddyfynnir

Cardiff Civic Society

Dear Cardiff Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Cardiff Council's handling of my FOI request 'Head of economic development - job description and delegated authority'.

The first page of this document is STILL obscured - now with a white all across instead of a large black mark and some text.

Can you please re-send so that the first page is readable.

Thanks,

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.whatdotheyknow.com/request/h...

Yours faithfully,

Cardiff Civic Society

FOI / Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Caerdydd

Good Morning,

Many thanks for your email.

We have followed the link provided to all correspondence on What Do They Know and note that the document is obscured when viewed through the HTML, however the document is viewable when downloaded.

If you are unable to download the document, please feel free to send us a personal email address (privately and not through What Do they Know) and we can send the document directly to yourself.

Kind regards,

Information Request Case Officer

Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Risg / Information Governance & Risk Management
Cyngor Caerdydd / Cardiff Council
E-bost / Email: [email address] / [email address]
Ystafell 357 Newuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW / Room 357 County Hall, Cardiff, CF10 4UW

dangos adrannau a ddyfynnir