Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywGeorge Peters mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Grounds/Trees/Playgrounds Maintenance and Management Software

George Peters made this Rhyddid Gwybodaeth request to Flintshire County Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for George Peters to read a recent response and update the status.

Dear Flintshire County Council,

FOI Team,
I would be most grateful if you would provide me, under the Freedom of Information Act, the following details:

Grounds Maintenance Software
1. What software you are using for your grounds maintenance?
2. What is the annual spend on this contract?
3. What are the start date & duration of the contract?
4. Is there an extension clause in the contract and, if so, the duration of the extension?
5. Has a decision been made yet on whether the contract is being either extended or renewed?
6. Who is the senior officer (outside of procurement) responsible for this contract?

Tree Management Software
1. What software you are using for your tree management?
2. What is the annual spend on this contract?
3. What are the start date & duration of the contract?
4. Is there an extension clause in the contract and, if so, the duration of the extension?
5. Has a decision been made yet on whether the contract is being either extended or renewed?
6. Who is the senior officer (outside of procurement) responsible for this contract?

Playground Management Software
1. What software you are using for your Playground management?
2. What is the annual spend on this contract?
3. What are the start date & duration of the contract?
4. Is there an extension clause in the contract and, if so, the duration of the extension?
5. Has a decision been made yet on whether the contract is being either extended or renewed?
6. Who is the senior officer (outside of procurement) responsible for this contract?

Yours faithfully,

George Peters

Flintshire County Council

Good afternoon,

Thank you for your recent request for information.

This request has been allocated reference number: F00020648

The Contact Officer for Streetscene & Transportation will respond to your
request in line with the Freedom of Information Act 2000. We will respond
to your request as soon as possible and no later than 13/09/2022. In some
cases, however, we may be unable to achieve this deadline. If this occurs,
we will advise you of the likely timescale within which the response will
be provided. We will contact you as soon as possible should we need to
clarify your request.

Should you send any further correspondence about this request, please
include the reference number and either email it to [Flintshire County Council request email],
or post it to Freedom of Information, Flintshire County Council,
Information Governance, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NB.

Kind regards

Contact Officer

Privacy Notice

Your data will be processed by Flintshire County Council only for the
specific purposes of processing your information request. The processing
of your personal data is necessary in order to complete your information
request in compliance with the Freedom of Information Act 2000 and the
Environmental Information Regulations 2004. 

Flintshire County Council will not share your data with any other
organisation. We will share your data with other relevant departments if
necessary to respond to your request. Flintshire County Council will
retain your data for 3 years from the date your request is complete.

If you feel that Flintshire County Council has mishandled your personal
data at any time you can make a complaint to the Councils Data Protection
Officer by emailing [email address] 

For further information on our complaints procedure please follow this
link
https://www.flintshire.gov.uk/cy/PDFFile...

Alternatively you can contact the Information Commissioner's Office by
visiting their website or by calling their helpline on 0303 123 1113.

For further information about how Flintshire County Council processes
personal data and your rights please see our privacy notice on our website
-
https://www.flintshire.gov.uk/en/Residen...

FOI Contact Officer

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

FOI Contact Officer  |  Swyddog Cyswllt Rhyddid Gwybodaeth
Governance  |  Llywodraethu
Flintshire County Council   |  Cyngor Sir y Fflint  

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Email   |  Ebost   |  [Flintshire County Council request email]  
http://www.flintshire.gov.uk   |  http://www.siryfflint.gov.uk  
http://www.twitter.com/flintshirecc   |  http://www.twitter.com/csyfflint
 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

The contents of this communication and any enclosed documents may be
subject to copyright protection. It has been sent to you for your
information and you may use it for any non-commercial research you may be
doing or undertaking. Its contents can also be used for the purposes of
news reporting. Any other re-use, for example, commercial publication or
publication on a website, requires the permission of this Council. If you
wish to re-use this information please contact us, letting us know how you
wish to re-use it and what the intended audience will be so that we can
consider your request. This information should be sent to: The Information
Governance Manager, Information Governance Team, Flintshire County
Council, County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NB, or
[email address].

If you are dissatisfied with the Council’s handling of your request for
information, you can ask for an internal review within 2 months of the
date of this response. Where your complaint is a complex one it may not be
possible to deal with it within the above timescales. In such a situation
a progress report will be sent within the above timescales.

Requests for an internal review should be addressed to the Council’s
Information Governance Manager at:

Information Governance Team, County Hall, Mold, CH7 6NA

Or by emailing [Flintshire County Council request email]

Please remember to quote your original request’s reference number.

You also have the right to complain to the Information Commissioner. The
Information Commissioner can be contacted at the following address:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF

However, please note that the Commissioner will not normally investigate a
complaint until it has been through our own internal review process.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Gellir cynnwys y ddogfen gyfathrebu hon ac unrhyw ddogfennau amgaeêdig yn
amodol ar hawlfraint. Hyn anfonwyd atoch er gwybodaeth i chi a gallwch ei
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ymchwil anfasnachol yr ydych yn ei wneud neu
ymgymryd â. Gellir hefyd defnyddio ei gynnwys at ddibenion adrodd
newyddion. Os oes angen i chi ailddefnyddio’r wybodaeth mewn unrhyw fordd
arall, er enghraifft, cyhoeddi neu gyhoeddi masnachol ar wefan, mae angen
caniatâd gyn y Cyngor. Os hoffech ailddefnyddio’r wybodaeth, cysylltwch â
ni, gan roi gwybod i ni sut rydych chi yn bwriadu ei ailddefnyddio a beth
fydd y gynulleidfa a fwriadwyd fel y gallwn ystyriwch eich cais. Dylid
anfon y wybodaeth hon at: Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, Tîm
Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd Y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7 6NB,
neu drwy e-bostio [email address].

Os ydych yn anfodlon â’r modd y mae’r Cyngor wedi ymdrin eich cais am
wybodaeth, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 2 fis o dyddiad yr
ymateb hwn. Lle mae’ch cwyn yn un cymhleth efallai na fydd yn bosib delio
ag ef o fewn yr amserlen uchod. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd adroddiad
cynnydd yn cael ei anfon o fewn yr amserlen.

Dylech anfon cais am adolygiad mewnol i’r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
y Cyngor:

Team Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7
6NB

Neu drwy e-bostio [Flintshire County Council request email]

Cofiwch ddyfynnu rhif cyfeirnod eich cais gwreiddiol.

Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch
gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF

Fodd bynnag, dylech nodi nad yw’r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i
gwyn nes ei fod wedi bod drwy ein proses adolygu fewnol.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

dangos adrannau a ddyfynnir

Kirsty McAuslane, Flintshire County Council

Dear Mr Peters

 

I write in relation to where you have asked the following.

 

 

Grounds Maintenance Software

1.         What software you are using for your grounds maintenance? None

2.         What is the annual spend on this contract? None

3.         What are the start date & duration of the contract? N/a

4.         Is there an extension clause in the contract and, if so, the
duration of the extension? N/a

5.         Has a decision been made yet on whether the contract is being
either extended or renewed? N/a

6.         Who is the senior officer (outside of procurement) responsible
for this contract? N/a

 

Tree Management Software

1.         What software you are using for your tree management? Ezytreev

2.         What is the annual spend on this contract? See refusal below

3.         What are the start date & duration of the contract? May 2011 –
rolling contract

4.         Is there an extension clause in the contract and, if so, the
duration of the extension? N/A

5.         Has a decision been made yet on whether the contract is being
either extended or renewed?  Not at this time

6.         Who is the senior officer (outside of procurement) responsible
for this contract? Mr T Woodall

 

Part of your request is refused under Regulation S(43) OF FOIA as we
believe that disclosing the costs would adversely affect the commercial
interests of its third-party contractors. To disclose the amounts would
unavoidably reveal the 3rd party commercial information. For the exception
to apply, the public interest in disclosure must be outweighed by the
public interest in maintaining the exception. In applying this exception,
we have considered the following public interest arguments in favour of
disclosure:

 

•the fact that the requested information relates to the spending of public
money, and the duties of accountability to the public which are consequent
from this;

 

• the general public interest in maintaining transparency. 

 

However, we believe that these arguments are outweighed by the public
interest in maintaining the exception. The following public interest
arguments in favour of withholding were considered in coming to this
decision: 

 

• The details are financial arrangements/agreements with the contractor,
if released would be detrimental to their commercial position.

 

• The contract could at some point go out to tender and would provide
other companies with an unfair advantage.

 

• the harmful impact disclosure would have on Flintshire County Council’s
ability to procure services competitively in this area in the future.

 

• Having discussed with the company concerned if they had any objection to
the release of the contract values they have raised concerns and refused
release due to detriment and unfair advantage for future suppliers and
tendering process. 

 

Playground Management Software

1.         What software you are using for your Playground management? See
below

2.         What is the annual spend on this contract? See below

3.         What are the start date & duration of the contract? See below

4.         Is there an extension clause in the contract and, if so, the
duration of the extension? See below

5.         Has a decision been made yet on whether the contract is being
either extended or renewed? See below

6.         Who is the senior officer (outside of procurement) responsible
for this contract? See below

 

The information requested regarding the playground management software is
commercially sensitive. Aura is commissioned by Flintshire County Council
to manage the inspection and maintenance of children’s play areas on the
Council’s behalf. The management software is selected at Aura’s discretion
and is a business decision. As an independent legal entity, Aura is not
subject to FOI enquiries in relation to such matters as its choice of
software provider.

 

 

Yours sincerely

FOI Contact Officer

 

The contents of this communication and any enclosed documents may be
subject to copyright protection. It has been sent to you for your
information and you may use it for any non-commercial research you may be
doing or undertaking. Its contents can also be used for the purposes of
news reporting. Any other re-use, for example, commercial publication or
publication on a website, requires the permission of this Council. If you
wish to re-use this information please contact us, letting us know how you
wish to re-use it and what the intended audience will be so that we can
consider your request. This information should be sent to: The Information
Governance Manager, Information Governance Team, Flintshire County
Council, County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NB, or
[1][email address].

If you are dissatisfied with the Council’s handling of your request for
information, you can ask for an internal review within 2 months of the
date of this response. Where your complaint is a complex one it may not be
possible to deal with it within the above timescales. In such a situation
a progress report will be sent within the above timescales.

Requests for an internal review should be addressed to the Council’s
Information Governance Manager at:

Information Governance Team, County Hall, Mold, CH7 6NA

Or by emailing [2][Flintshire County Council request email]

Please remember to quote your original request’s reference number.

You also have the right to complain to the Information Commissioner. The
Information Commissioner can be contacted at the following address:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF

However, please note that the Commissioner will not normally investigate a
complaint until it has been through our own internal review process.

 

dangos adrannau a ddyfynnir

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Flintshire County Council request email]

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywGeorge Peters mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.