Green vale board members

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Together Housing fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Together Housing,

Please provide me with the board members for greenvale homes for the period beginning tax year 2011/12 to 14/15

Yours faithfully,

Josh Collins