Grants to Conwy Adventure Leisure Ltd (Surf Snowdonia)

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Welsh Government,

Could you please confirm if any grants, support or in kind benefits have been given to Conwy Adventure Leisure Ltd trading as Surf Snowdonia.

If any of the same have been given, please:

Confirm the amounts
Confirm if repayment is required
If repayment is required, the terms

Yours faithfully,

Adam J Edge

1 Atodiad

Dear Mr Edge,
 
Please find attached an acknowledgment to your recent request for
information.  Please direct any replies to [1]es&[email address] . 
 
Regards,
 
Trystan.
Uned Busnes y Llywodraeth (Economi/Trafnidiaeth) I Government Business
Unit(Economy / Transport)
Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol I Economy, Skills & Natural
Resources Group
Llywodraeth Cymru| Welsh Government
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:es&[email address]

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Dear Mr Edge,
 
Please find attached a reply to your recent request for information. 
Please direct any replies to [1]es&[email address] . 
 
Regards,
 
Trystan.
Uned Busnes y Llywodraeth (Economi/Trafnidiaeth) I Government Business
Unit(Economy / Transport)
Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol I Economy, Skills & Natural
Resources Group
Llywodraeth Cymru| Welsh Government
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:es&[email address]