Geography Applicants/Stats

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai St Catherine's College, Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear St Catherine's,

Please can you provide me with the following information:
• Number of applicants for BA Geography (L700) to St Catherine’s College for 2021 or 2022 deferred entry
• Number of applicants shortlisted for BA Geography (L700) at St Catherine’s College for 2021 or 2022 deferred entry
• Number of applicants offered a place for BA Geography (L700) to St Catherine’s College for 2021 or 2022 deferred entry

Yours faithfully,

Mr E Kelly