Manylion cais “GE2019 postal vote data

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
5939139  set_embargo    2019-12-28 13:41:38 +0000         
5939140  sent    2019-12-28 13:41:39 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-12-28 13:41:39 +0000  outgoing  
5945179  response    2019-12-30 09:25:52 +0000  waiting_response  waiting_response  2020-01-09 15:41:26 +0000  incoming  
6083376  response    2020-01-21 15:49:13 +0000  partially_successful  partially_successful  2020-01-28 12:35:51 +0000  incoming  
6348202  expire_embargo    2020-02-25 07:16:38 +0000         
6770653  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-04-29 03:46:45 +0100         
6770654  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-04-29 03:46:45 +0100         
6770655  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-04-29 03:46:45 +0100         
6770656  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-04-29 03:46:45 +0100         
6770657  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-04-29 03:46:46 +0100         
8511257  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:00 +0000         
8511258  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:00 +0000         
8511259  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:00 +0000         
8511260  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:00 +0000         
8511261  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:00 +0000         
8511262  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:00 +0000         
8511263  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:01 +0000         
8511264  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:01 +0000         
8511265  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:01 +0000         
8511266  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-01-29 03:49:01 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.