GE2019 postal vote data

Gwent Regional Partnership Board Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear Gwent Regional Partnership Board,

I would like to make an FOI request for voter data from the 12th December 2019 General Election. Specifically, I would like the following info:

- how many people were registered to vote by post in your constituency?
- how many postal votes were received?
- how many votes were marked as invalid?
- what was the result of the postal vote by party? If easier, just including the top 3 parties is fine.

I look forward to your reply.

Yours faithfully,

Donovan Kiddick

Diamond, Phil, Gwent Regional Partnership Board

’Rwyf allan o’r swyddfa tan 6/1/2020. Os oes angen ymateb brys arnoch,
cysylltwch â Claire Selmer n neu Natasha Harris /
[email address] [1][email address] neu byddaf
yn ymateb i’ch neges cyn gynted â sydd bosib ar ôl i mi ddychwelyd. 
Diolch yn fawr.
 
I am out of the office until 6/1/2020. Please contact Natasha Harris /
Claire Selmer at [email address]
[2][email address] if your enquiry is urgent, or I will
respond to your email as soon as possible after my return.  Many thanks.

 

Phil Diamond

 

'

dangos adrannau a ddyfynnir

YMWADIAD: Mae'r wybodaeth sy'n gynwysedig yn yr e-bost yma a) yn eiddo i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a b) yn gyfrinachol. Fe'i bwriedir ar
gyfer y derbynnydd yn unig. Os nad chi yw’r sawl y cyfeiriwyd hi ato, ni
ddylech ddadlennu, copïo na dosbarthu'r wybodaeth neu ei defnyddio i
weithredu. Os derbyniwch yr e-bost yma fel camgymeriad, gadewch i ni wybod
ar unwaith drwy ffonio ++44 (0) 1495 766366, a danfonwch yr e-bost yn ol
gydag unrhyw atodiadau. RHYBUDD: Gwnewch yn siwr bod gennych ddiogelwch
feirws digonol cyn agor neu ddatgysylltu unrhyw ddogfen sydd yn atodiad
i'r e-bost hwn. Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd yn arwain i
unrhyw oedi. Mae data personol sy'n cael ei brosesu gan y cyngor yn cael
ei wneud yn unol â'r gofynion sydd arnom ni o dan y Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol (RhDDC) (UE) 2016/679. Am fwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn
gwneud hyn gwelwch ein Hysbysiad Preifatrwydd

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Diamond, Phil, Gwent Regional Partnership Board

Hi Donovan

I have no access to this information and you may want to contact Torfaen CBC directly.

Many thanks/ Diolch yn fawr.

Philip Diamond – Theme Lead
Email: [Gwent Regional Partnership Board request email]
Tel: 07904 921532

dangos adrannau a ddyfynnir